Back to Top

Μοναδα Καινοτομιας & Επιχειρηματικοτητας

Εγγραφή στο Ροή Μοναδα Καινοτομιας & Επιχειρηματικοτητας
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 19 λεπτά

LISTEN: Ένα έξυπνο σπίτι πρέπει και να σας ακούει

Παρ, 30/10/2015 - 11:44

Το νέο ευρωπαϊκό έργο «LISTEN« έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας φωνητικής διεπαφής για το έξυπνο σπίτι. Οι εταίροι του έργου από την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία θα αναπτύξουν μια διεπαφή ελέγχου διαδικτυακών υπηρεσιών που αφορούν στο έξυπνο σπίτι με χρήση ομιλίας. Επιπλέον στόχος είναι να γεφυρωθούν οι περιοχές της επεξεργασίας σήματος, όπως είναι τα συστήματα μικροφώνων και η αναγνώριση ομιλίας.

Σφραγίδα Αριστείας: η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για τη στήριξη καινοτόμων προτάσεων από τις περιφέρειες

Παρ, 30/10/2015 - 11:43

Μία νέα πρωτοβουλία, τη Σφραγίδα Αριστείας, για τη στήριξη και την προώθηση καινοτόμων προτάσεων που κατατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ "Ορίζοντας 2020" εγκαινίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015 — Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020)

Πέμ, 29/10/2015 - 14:58

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελείται από:
- Μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε συγκεκριμένες ενέργειες με τη μορφή επιχορηγήσεων σχεδίων στον εξής τομέα: «Στήριξη των κρατών μελών που υφίστανται ιδιαίτερη μεταναστευτική πίεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την υγεία.».

Βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά: η Επιτροπή προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε πολίτες και επιχειρήσεις

Πέμ, 29/10/2015 - 14:54

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χάρτη πορείας για την υλοποίηση της πολιτικής δέσμευσης του προέδρου Juncker να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς και να καταστεί η ενιαία αγορά το εφαλτήριο που θα εκτινάξει την Ευρώπη στις πρώτες θέσεις ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.

Αναλυτικά:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_el.htm

Ματαιώθηκε η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα

Πέμ, 29/10/2015 - 14:43

Η οικονομική αστάθεια και αβεβαιότητα αποθαρρύνουν τους Αμερικανούς από το να επενδύσουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα του πώς επιδρά αυτό το κλίμα στην πραγματική οικονομία είναι και η ματαίωση της μεγάλης επένδυσης της Microsoft στη χώρα μας, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός προτίμησε τη Ρουμανία για να δημιουργήσει το κέντρο υποστήριξης των προϊόντων της στην νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δανεισμός και φορολογικά κίνητρα στο νέο Αναπτυξιακό

Δευ, 26/10/2015 - 15:06

Με την κατάργηση των άµεσων ενισχύσεων να θεωρείται δεδοµένη (ελλείψει πόρων), χρηµατοδοτήσεις θα προβλέπονται πλέον µόνο για ειδικές περιπτώσεις και θα έχουν τη µορφή µακροπρόθεσµων δανείων µε χαµηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους αποπληρωµής. Κοµβικός ρόλος προβλέπεται για το ΕΤΕΑΝ που θα επιφορτισθεί µε την ενίσχυση των σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Αναλυτικά:
http://www.agronews.gr/business/anaptuxiakos-nomos-/arthro/135208/daneis...

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — «Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2016

Δευ, 26/10/2015 - 15:00

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση των μέτρων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Συμβουλίου από πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2016.

Αναλυτικά:
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση των μέτρων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Συμβουλίου από πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2016.

Erasmus+: 2,2 δισ. ευρώ το 2016 για έργα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού

Δευ, 26/10/2015 - 14:58

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για σχεδόν 600.000 νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να εκτελέσουν εθελοντική εργασία ή να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές νέων και σχέδια που θα υλοποιηθούν στο εξωτερικό!

Αναλυτικά:
http://ec.europa.eu/greece/news/2015/20151020_erasmus_plus_2016_el.htm

ΟΑΕΔ- Πρόταση προγράμματος «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» για 12.700 ωφελούμενους

Παρ, 23/10/2015 - 14:09

Σας γνωστοποιούμε ότι στις 22/10/2015 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ το κείμενο που αποτελεί πρόταση για την έκδοση ΚΥΑ του Προγράμματος «Ενίσχυσης της Ρευστότητας και της Απασχόλησης». Οι τελικοί όροι και προϋποθέσεις θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση η οποία θα ακολουθήσει μετά την έκδοση της ΚΥΑ.

Αναλυτικά:
http://enateam.gr/node/89

INTERREG Αδριατικής-Ιονίου: Η ΕΕ επενδύει σχεδόν 100 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας

Παρ, 23/10/2015 - 14:07

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)», με συνεισφορά πάνω από 83,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περίπου 16 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας. Η συνολική αξία του προγράμματος συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συνεισφορών, ανέρχεται σε 118 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:
http://ec.europa.eu/greece/news/2015/20151020_interreg_adriatikis_ioniou...

Call for proposals for Support to Transnational Projects in the Area of EU Drug Policy

Παρ, 23/10/2015 - 14:06

Project applications submitted under the present Call for Proposals must address one of the following priorities:
1. Support of the implementation of EU legislation on new psychoactive substances by:
- improving the capacity to identify and assess new psychoactive substances and
- reducing the availability of harmful substances and
- monitoring the extent and patterns of use of such substances and
- sharing best practices on prevention.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Παρ, 23/10/2015 - 14:03

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους συνεταιρισμούς είναι απογοητευτική. Από τους 6.500 καταγεγραμμένους συνεταιρισμούς μόνο 1042 λειτουργούν οι δε υπόλοιποι 5.400 είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτοι συνεταιρισμοί - σφραγίδες, που έπαψαν να λειτουργούν από καιρό. Στην κατάσταση αυτή προστίθεται και η υπερχρέωσή τους που σημαίνει ότι από τους 1042 μόνο 15-20 εμφανίζουν υγιή οικονομικά στοιχεία ενώ οι υπόλοιποι είτε είναι υπερχρεωμένοι είτε βρίσκονται σε μείωση της εμπορικής δραστηριότητας.

Φλούδες πορτοκαλιού καθαρίζουν τις θάλασσες από τον υδράργυρο

Πέμ, 22/10/2015 - 23:02

Από τη Βιομηχανική Επανάσταση και μετά η έκθεσή μας στον υδράργυρο έχει αυξηθεί δραματικά.

Στα ανώτερα στρώματα των ωκεανών συγκεντρώνονται 3,4 φορές μεγαλύτερες ποσότητες υδραργύρου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή.

Ο υδράργυρος είναι ένα χημικό στοιχείο που διεισδύει εύκολα στην τροφική αλυσίδα. Οι συγκεντρώσεις υδραργύρου στον κιτρινόπτερο τόνο έχουν αυξηθεί κατά 3,8 τοις εκατό από το 1998 και μετά.

Οικολογική αφαλάτωση νερού με μια φθηνή, γρήγορη και ασφαλή διαδικασία

Πέμ, 22/10/2015 - 23:00

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο ανέπτυξαν μία απλή και οικονομική τεχνολογία αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού.

Η καινοτομία έγκειται στην εφεύρεση μιας νέας μεμβράνης από οξική κυτταρίνη που δεσμεύει τα σωματίδια του αλατιού που τη διαπερνούν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας με την ονομασία διεξάτμιση.

Η σκόνη οξικής κυτταρίνης προέρχεται από ίνες ξυλοπολτού και αποτελεί ένα φθηνό και εύκολο στην παραγωγή υλικό.

Λυχνίες LED από μπαγιάτικο ψωμί!

Πέμ, 22/10/2015 - 22:58

Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας LED από υπολείμματα φαγητού αναπτύσσουν επιστήμονες στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιήσει μπαγιάτικο ψωμί, ψίχουλα από τορτίγια και αναψυκτικά ως πρώτες ύλες για την κατασκευή «κβαντικών κουκκίδων» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φωτοδιόδους κοινώς LED.

Ο κβαντικές κουκκίδες είναι κρύσταλλοι ημιαγωγών με μέγεθος μερικών νανομέτρων. Λόγω κβαντικών φαινομένων που εμφανίζονται σε τόσο μικρές διαστάσεις, τα σωματίδια αυτά εκπέμπουν μονοχρωματικό φως όταν εκτεθούν σε ακτινοβολία.

Μία mobile εφαρμογή διευκολύνει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Πέμ, 22/10/2015 - 22:54

Η Hotech στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας με θέμα «Οι ανάγκες της κοινωνίας στην υπηρεσία της τεχνολογίας (Technology Helps Society)», παρουσίασε την εφαρμογή NFC Field Service, ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε οργανισμό που στοχεύει στην αναβάθμιση των καθημερινών λειτουργιών του.

Μια ελληνίδα πίσω από την επανάσταση των γιατρών-νανομποτ

Πέμ, 22/10/2015 - 22:52

Αν η παρακολούθηση της υγείας από γιατρούς εξ αποστάσεως μέσω εμφυτευμάτων, γκάτζετ και εφαρμογών για smartphones θεωρήθηκε ρηξικέλευθο τεχνολογικό και ιατρικό επίτευγμα, τότε αυτό που έχει στα σκαριά η DARPA, η υπηρεσία ερευνητικών προγραμμάτων του αμερικανικού Πενταγώνου, αγγίζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.

Η έρευνα της Ελίζας Κονοφάγου, καθηγήτριας Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ραδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, έχει ήδη λάβει βραβείο από το «Kavli Foundation».

Νέα μέθοδος κάνει τα τσιπάκια… τούρμπο

Πέμ, 22/10/2015 - 22:49

Πάραλληλες σειρές νανοσωληνών άνθρακα αυξάνουν τον αριθμό τρανζίστορ σε επεξεργαστές
Στη βιομηχανία κατασκευής ημιαγωγών (τρανζίστορ), το μεγαλύτερο τεχνικό εμπόδιο είναι ότι υπάρχει ένα φυσικό όριο πέρα από το οποίο δεν φαίνεται δυνατό να μικρύνει άλλο το μέγεθος ενός τρανζίστορ. Ομως ερευνητές της αμερικανικής εταιρείας ΙΒΜ ανακοίνωσαν ότι βρήκαν ένα νέο τρόπο να ξεπεράσουν το πρόβλημα, δημιουργώντας τρανζίστορ από παράλληλες σειρές νανοσωλήνων άνθρακα.

H νέα μέθοδος

Τεχνητό δέρμα που ανιχνεύει την πίεση

Πέμ, 22/10/2015 - 22:47

Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν ένα πλαστικό «δέρμα», το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει πόση πίεση ασκείται πάνω του και ανάλογα να στείλει ένα ηλεκτρικό-αισθητηριακό σήμα στα αντίστοιχα κύτταρα του εγκεφάλου.

Πρωτοποριακό

Call for proposals: Erasmus+ 2016 - relevant to defence-related sectors in addressing skills shortages

Πέμ, 22/10/2015 - 13:14

Public or private bodies active in the fields of education and training can apply for funding to carry out actions addressing skills needs and skills gaps relevant for defence, through Sector Skills Alliances, Knowledge Alliances or Strategic Partnerships supporting cooperation for innovation.

Σελίδες

 • Twitter
 • Δημοφιλη

Σχολια

 • Συγχαρητήρια για την εξαιρετική σας δουλειά!

 • Πόσο αξιόλογη είναι η ιστοσελίδα του Τμήματος Διασύνδεσης. Πραγματικά συγχαρητήρια

 • Σας συγχαρώ για την εξαιρετική παρουσία της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του ΔΠΘ στον ψηφιακό χώρο

 • Η ιστοσελίδα σας είναι άρτια οργανωμένη και ενημερώνεται συνεχώς με νέες αγγελίες προσφέροντας κοινωνικό έργο

 • Συγχαρητήρια για τη λειτουργία της ιστοσελίδας σας

 • "Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση.Πάντα κάνει εξαιρετική δουλειά το ΓΔ

 • Mπράβο για τη διαδικτυακή σελίδα,περιεκτικότατη και οργανωμένη

 • Έχετε το καλύτερο και ταχύτερο site ανεύρεσης εργασίας!

 • Να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες σας

 • Το Γραφειο Διασυνδεσης ηταν πολυτιμη πηγη πληροφόρησης για εμένα

 • Καλή συνέχεια στο σημαντικό έργο σας

 • Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη δουλειά σας και να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά!

 • Συγχαρητήρια για τη συμβολή σας στην προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας

 • Συγχαρητήρια κ πολλά ευχαριστώ

 • Συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα του site σε επίπεδο πληροφορίας και ενημέρωσης

 • θα ήθελα να σας συγχαρώ για το έργο σας

 • Παρακολουθώ τη δουλειά σας και οφείλω να σας πω πως τη θαυμάζω και πως είστε ένα πολύ καλά οργανωμένο γραφείο διασύνδεσης

 • Σας συγχαίρω για τη δουλειά σας

 • Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια σας !

 • Συνεχίστε την καλή δουλειά και πάλι μπράβο!

 • Είστε πραγματικά το πιο ενημερωμένο και πιο συνεργάσιμο Γραφείο Διασύνδεσης και ΜΠΡΑΒΟ σας!

 • Θερμά συγχαρητήρια για την αρτιότερη ιστοσελίδα γραφείου διασύνδεσης !!!

 • Σας συγχαίρώ για την ποιοτική δουλειά που κάνετε. Το υλικό που αναρτάτε είναι πλούσιο, ποικίλο ως προς τις πηγές και άμεσα ενημερωμένο

 • Περιηγήθηκα και στην ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και την βρήκα πολύ αξιόλογη και δεν υστερεί σε τίποτα από αντίστοιχες διεθνείς ιστοσελίδες εξευρέσεως εργασίας.

 • Συγχαρητήρια για την ποιότητα της δουλειας σας

 • Να σας συγχαρώ για την σπουδαία δουλειά που γίνεται στον διαδικτυακό σας τόπο

 • Να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά σας ως Γραφείο Διασύνδεσης!!

 • Συνεχίστε την άψογη δουλειά σας!

 • Σας συγχαίρω για την εξαιρετική δουλειά σας

 • Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την δουλειά που κάνετε

 • Συγχαρητήρια & Kαλή Συνεχεια

 • Να σας συγχαρώ για την άρτια και ενημερωμένη σελίδα σας

 • Nα σας συγχαρώ και πάλι για τη δουλειά σας! Ευχαριστούμε πολύ!

 • Ο ιστότοπος είναι άψογος. Ευχαριστούμε για την καλή δουλειά.

 • Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά σας !!!

 • Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας!

 • Συγχαρητήρια για το έργο που προσφέρετε, ξεπερνάτε τα site ευρέσεως εργασίας

 • Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στην Δομή Απασχόλησης του Πανεπιστημίου σας

 • θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο που κάνετε και το χρόνο που αφιερώνετε καθημερινά

 • Καλημέρα - είδα αυτό και ήθελα να σας το πω. Κάνετε πολύ καλή δουλειά παρεπιπτόντως. Συνεχίστε έτσι !

 • Κάνετε σπουδαία δουλειά, Καλή συνέχεια

 • Συγχαρητήρια για τη πολύ καλή δουλειά και την ευκολία χειρισμού,στο χώρο εύρεσης δουλειάς!

 • Συγχαρητήρια για τη σελίδα σας

 • Καλή συνέχεια στο πολύ σημαντικό σας έργο

 • Συγχαρητήρια για την εξαιρετική σας δουλειά!

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Φοιτητικοι Συλλογοι Δ.Π.Θ.

Followme

followme
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Mixcloud
 • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπή Διασυνδεθείτε

Η ΔΑΣΤΑ Δ.Π.Θ. εκπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Παρασκευή στις 11:00 με 14:00